VJS:n uudistaa valmennusorganisaatiotaan – Sebastian Söderholm valmennuspäälliköksi

Sebastian Söderholm (vas) ja Marko Kolsi ovat valmennuspäälliköitä.

Tulevalla kaudella valmennuksen johtamista terävöitetään edelleen jakamalla valmennuksen johtamisen vastuita. Marraskuusta lähtien seuran valmennuksen johdossa on tekninen johtaja Kimmo Eronen, joka vastaa valmennuksen jatkuvasta kehittämistä. Valmennuksen johtoa täydentävät valmennuspäälliköt Marko Kolsi (U16- ja vanhemmat tytöt, pojat, naiset, miehet) ja Sebastian Söderholm (U15- ja nuoremmat tytöt ja pojat).

– Katsoimme, että seurajohtoinen toiminnan- ja valmennuksen suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyö valmentajien kanssa vaatii paremmat resurssit, mitä yksi ihminen voi antaa käytettävissään olevalla ajalla. Tästä syystä edetään kahden valmennuspäällikön taktiikalla, kommentoi toiminnanjohtaja Kim Ekroos.

Söderhom pitkän linjan ammattivalmentaja

Valmennuspäälliköksi nimetty Söderholm on seuran pitkän linjan ammattivalmentaja. Hänen roolinsa seuran valmennuksen kehittämisessä on ollut jo pitkään suuri mutta nimittämisellä valmennuspäälliköksi Seballa on nyt oma selkeä johtamis- ja kehittämisalue.

– Seba on visionääri. Hänellä on kyky nähdä isoja kokonaisuuksia mutta myös ne polut, joita kulkemalla tavoitteisiin voidaan päästä. On tärkeää, että jo pitkään muutenkin suurta kehittämisvastuuta kantanut Seba on entistä selkeämmässä roolissa käyttämässä vahvuuksiaan seuramme ydintoiminnan – valmennuksen – eteen.

Kolsi keskittyy yhä enemmän pelaajakoulutuksen loppuvaiheen edistämiseen

Marko Kolsi pääsee keskittymään seuran huippuvaiheen sekä aikuisurheilun kehittämiseen entistä paremmin, kun hänen vastuullaan ei ole koko urheilutoiminta. Varsinkin VJS:n miesten edustusjoukkue on edistynyt harppauksin toiminnassaan. Tulevaisuudessa VJS:n tavoitteena on kehittää U16- junioreiden ja sitä vanhempien huippuvaihe merkittävästi paremmalle tasolle sekä miehissä että naisissa.

– Kölin tekeminen miesten joukkueen kehittämiseksi on ollut jo tuloksekasta, mutta on tärkeä huomioida, että töitä on paljon jäljellä. VJS:n alle 16-vuotiaiden toiminta on jo korkealla tasolla, joten on luonnollista lisätä resursointia U16- ja vanhempien juniori- ja aikuispelaajien toiminnan kehittämiseen.  Haluamme, että ne ovat toimiva, yhdenmukainen ja kehittyvä jatkumo pelaajakoulutuksemme putkelle. Kölin kansainväliset kokemukset pelaajana ovat merkittävänä apuna, kun haarukoidaan oikea toiminnan kehittämisen suunta, Ekroos kommentoi.

Uusilla toimenkuvilla aloitetaan uuden kauden alusta

Uudet toimenkuvat astuvat voimaan uuden kauden alusta marraskuussa. Sekä Söderholm että Kolsi tekevät tulevan kauden välttämättömiä tehtäviä, kuten valmentajarekrytointeja jo parhaillaan uusien toimenkuviensa mukaisesti. Uusista valmentajasopimuksista ja joukkueiden valmennustiimeistä tiedotetaan porrastetusti syyskuun aikana.