[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_row _id=”2″ ][cs_element_column _id=”3″ ][cs_element_headline _id=”4″ ][cs_content_seo]Seuravetoinen toimintamalli\n\n[/cs_content_seo][cs_element_gap _id=”5″ ][cs_element_text _id=”6″ ][cs_content_seo]Vantaan Jalkapalloseura toimii voittoa tavoittelemattoman yleishyödyllisen yhdistyksen periaatteiden mukaisesti. Suurin osa seuramme rahoituksesta kerätään jäsenistöltä, jolle toimintaamme ensisijaisesti järjestetään.
Vantaan Jalkapalloseuran toimintamallin ominaispiirre on sen seuravetoisuus. Seuravetoisella toimintamallilla tarkoitetaan toimintaa, jossa seuran joukkueiden toimintaa ohjaa seuravetoisesti luotu seuran toimintasuunnitelma ja sen pohjalta rakennettu joukkuekohtainen vuosisuunnitelma. Talous perustuu yhden pankkitilin malliin, jossa jokainen joukkue operoi taloudellisesti omalla kustannuspaikallaan. Laskuttajana toiminnasta on aina seura ja laskutuksesta vastaa seuran hallinto.
Joukkueissa suurinta vastuuta kantavat seuran palkkaamat vastuuvalmentajat, jotka yhdessä vapaaehtoisperusteisten joukkueenjohtajien, osa-aikais- tai vapaaehtoisperusteisten valmennnustiimien ja muiden vapaaehtoisperusteisten joukkuetoimihenkilöiden kanssa vastaavat joukkueen arkipäivän johtamisesta ja juoksevista asioista.
Joukkueen vuosisuunnitelman hyväksyy joukkueen vanhempainkokous, mikä järjestetään syksyisin vanhempaininfojen yhteydessä.\n\n[/cs_content_seo][cs_element_gap _id=”7″ ][cs_element_headline _id=”8″ ][cs_content_seo]Päätöksenteko\n\n[/cs_content_seo][cs_element_text _id=”9″ ][cs_content_seo]Seuran kokous
Seuran kokouksia, joissa jäsenistö käyttää äänivaltaansa, järjestetään sääntömääräisesti kahdesti vuodessa; syksyllä syyskokous ja keväällä vuosikokous. Jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa yksi ääni.
Seuran syyskokous mm. valitsee seuran hallituksen sekä vahvistaa vuosittain seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä jäsenmaksut. Seuran kokousten esityslistat on määritelty yhdistyksen säännöissä.
Vuosikokouksessa keväällä mm. päätetään edelliskauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapautuksesta seuran hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Hallitus
Seuran taloutta ja toimintaa johtaa seuran hallitus, jonka jäsenet seuran jäsenistö valitsee seuran syyskokouksessa.
Seuran hallituksen kokoonpano määritellään yhdistyksen säännöissä.
Hallitus kokoontuu sopimansa aikataulun mukaisesti, keskimäärin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin.

Operatiivinen toiminta
Seuran operatiivista toimintaa johtaa seuran toiminnanjohtaja, joka vastaa hallitukselle seuran taloudesta ja arkipäivän toiminnasta.
Urheilutoimenjohtaja vastaa seuran joukkue- ja urheilutoiminnan arkipäivän toiminnasta. Urheilutoimenjohtajan esihenkilönä toimii seuran toiminnanjohtaja.
\n\n[/cs_content_seo][cs_element_headline _id=”10″ ][cs_content_seo]Toiminnan maksut\n\n[/cs_content_seo][cs_element_text _id=”11″ ][cs_content_seo]Myös Vantaan Jalkapalloseurassa, kuten yleisesti seuratoiminnassa, suurin osa rahoituksesta tulee toimintaan osallistuvien harrastajien maksuista.
Maksutyyppejä on kaikkiaan neljä, joista kolmea, joukkuetoimintamaksua, jäsenmaksuja ja seuratoimintamaksua laskutetaan taloussuunnitelman mukaisesti tietyin määräajoin:

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu on Suomessa yhdistysten yleisesti perimä maksu, jolla henkilö saa itselleen äänioikeuden seuran kokouksiin, eli päätösvallan seuran asioihin. Lisäksi VJS:ssa jäsen saa jäsenetuja sekä oikeuden edustaa seuraa symboleilla, eli käytännössä pelioikeuden seuran väreissä. Jäsenmaksu on kaikille pelaajille 60€ vuodessa ja se laskutetaan tammikuussa tai pelaajan liittyessä seuraan tuon jälkeen. 1.5. alkaen toimintakauden loppuun jäsenmaksu on 30 euroa. Lue lisää jäsenyydestä ja jäsenehdoista.

Joukkuetoimintamaksu
Joukkuetoimintamaksu on lasku, joka perustuu joukkueen vuosisuunnitelman mukaisiin toiminnan suoriin kustannuksiin koko kauden ajalta. Tämä laskutetaan kuukausittain, eli on kuukausimaksueriin jaettu vuosimaksu. Joukkuetoimintamaksu määritellään kauden alkaessa ja se on samansuuruinen koko kauden läpi.

Seuratoimintamaksu
Seuratoimintamaksu on maksu, joka laskutetaan kahdessa maksuerässä helmi- ja toukokuussa. Seuratoimintamaksulla katetaan seuran hallinnon kustannuksia, kuten tilavuokria, ulkoisia palveluita ja järjestelmiä, hallinnon työntekijäkustannuksia sekä vähävaraisten harrastamisen tukemista. Kyseessä ovat siis kulut, jotka eivät kohdennu suoraan pelaajan oman joukkueen toimintaan, mutta ovat yleisesti seuratoiminnan kannalta kriittisiä.

Erikseen laskutettavat kulut
Erikseen laskutettavia kulujaovat kauden aikana erilaiset turnaus-, peli- ja leirimatkakulut, joihin ei välttämättä osallistu koko joukkue tai joita ei ole huomioitu joukkueen vuosisuunnitelmassa. Näitä kuluja maksavat vain ko. toimintaan osallistuneet pelaajat ja näiden muodostumisesta päätetään, sovitaan ja tiedotetaan aina joukkueen sisällä.\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”12″ ][cs_element_row _id=”13″ ][cs_element_column _id=”14″ ][cs_element_gap _id=”15″ ][cs_element_line _id=”16″ ][cs_element_line _id=”17″ ][cs_element_gap _id=”18″ ][cs_element_text _id=”19″ ][cs_content_seo]Lisätiedot:

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
janne.bruun@vanha.vjs.fi
+358 400 529 036\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]