[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_row _id=”2″ ][cs_element_column _id=”3″ ][cs_element_headline _id=”4″ ][cs_content_seo]Turvallinen toimintaympäristö\n\n[/cs_content_seo][cs_element_gap _id=”5″ ][cs_element_gap _id=”6″ ][cs_element_text _id=”7″ ][cs_content_seo]Vantaan Jalkapalloseura ry. noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta ja pyrkii ehdoitta turvallisen toimintaympäristön ylläpitämiseen.
Toimintamme lähtökohta on turvallinen toimintaympäristö kaikille; niin pelaajille, kuin kaikille muillekin toimijoille. Seurassamme on nollatoleranssi kaikelle epäasialliselle kohtelulle.
Olemme toiminnassamme sitoutuneita noudattamaan Suomen lakia, Olympiakomitean vastuullisuusohjelmaa sekä Palloliiton linjauksia turvallisen toimintaympäristön takaamiseksi.
Lapsen turvallisuutta lisäävien ja ylläpitävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta sekä turvallisuudentunnetta seurassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä ehkäisemme niitä vaarantavia tapahtumia ja tekoja.
Seurassamme mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista selvitetään välittömästi.
Toimintatavat ovat aina kaikkien saatavilla seuramme kotisivuilla, minkä lisäksi niistä viestitään aktiivisesti henkilökunnallemme, joukkueiden toimihenkilöille, pelaajille sekä pelaajien vanhemmille.\n\n[/cs_content_seo][cs_element_headline _id=”8″ ][cs_content_seo]Vastuullinen seuratoimija – ohjeet työntekijöillemme\n\n[/cs_content_seo][cs_element_text _id=”9″ ][cs_content_seo]Tarjoamme lapselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan häirinnän, syrjinnän ja hyväksikäytön.
Turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että:

lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
lapsen henkilökohtaista tuvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta kunnioitetaan ja suojataan
lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä

Toimintatapojemme avulla:

edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme
vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.
\n\n[/cs_content_seo][cs_element_headline _id=”10″ ][cs_content_seo]Ennaltaehkäisevät toimenpiteet\n\n[/cs_content_seo][cs_element_text _id=”11″ ][cs_content_seo]Olemme laatineet suunnitelman lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on seuran hallituksen hyväksymä ja hallitus valvoo sen toteutumista. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain hallituksen toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa tai tarvittaessa.

Jokainen seuramme toiminnassa oleva ja sitä seuraava on velvoitettu puuttumaan epäasialliseen kohteluun sitä kokiessaan ja sitä havaitessaan

Oma turvallisuus ja oikeusturva tulee suojata, minkä vuoksi ilmoituksen voi tehdä helposti myös verkkolomakkeella. Myös nimetön ilmoittaminen on mahdollista.
Käsittelemme kaikki ilmoitukset vakavuudella, vaitiolovelvollisesti ja osapuolten oikeusturvaa sekä yksilönsuojaa kunnioittaen

Toimijoiden tavatessa henkilökohtaisesti alaikäisiä harrastajia suljetussa tilassa, on alaikäiselle aina tarjottava mahdollisuus ilmoittaa huoltajalleen kahdenkeskeisestä tapaamisesta seuran toimijan kanssa. Alaikäisen huoltajalla on halutessaan oikeus osallistua tilaisuuteen.

Emme järjestä kahdenkeskeisiä tilaisuuksia suljetuissa tiloissa, joissa ei lähettyvillä ole muita henkilöitä
Kahdenkeskeisistä tilaisuuksista alaikäisen henkilön kanssa on ilmoitettava seuraa edustavalle kolmannelle osapuolelle

Seuramme vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on toiminnanjohtaja Janne Bruun.
Seurassamme noudatamme avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla seuran kotisivuilla ja joukkueiden materiaalipankeissa.
Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee.
Seuramme työntekijöille, valmentajille ja vapaaehtoisille (joukkueenjohtajat, huoltajat ja vapaaehtoisena toimivat valmentajat) tehdään rikosrekisteriotteen tarkistus.\n\n[/cs_content_seo][cs_element_headline _id=”12″ ][cs_content_seo]Toimintatavat, mikäli seurassamme ilmenee epäilyä häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta\n\n[/cs_content_seo][cs_element_text _id=”13″ ][cs_content_seo]Koetusta tai havaitusta häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa viipymättä lähimmälle seuran edustajalle, esimerkiksi joukkueen vastuuvalmentajalle tai joukkueenjohtajalle. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan seuran toiminnanjohtajaan. Seuralle voit ilmoittaa koetusta tai havaitusta häirinnästä myös verkkolomakkeella.
Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisuudella. Ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä.
Verkkolomakkeella tehdyt ilmoitukset käsittelee ensin aina seuran toiminnanjohtaja. Mikäli epäasiallisen kohtelun epäilyksen alla on seuran toiminnanjohtaja, on yhteys otettava seuran puheenjohtajaan.
Mikäli asiassa on syytä (subjektiivinen arvio riittää) epäillä rikosta, on syytä olla yhteydessä myös poliisiin. Rikostakin epäillessä on asiasta ilmoitettava myös seuran toiminnanjohtajalle.
Tarkistamme huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt ja olemme kaikissa tapauksissa yhteydessä lapsen vanhempiin.
Rikosepäilyihin puutumme välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin sekä Suomen Palloliittoon. Olemme yhteydessä myös lapsen vanhempiin.
Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. Huolehdimme, ettei mahdollinen häirintä ja hyväksikäyttö jatku. Jos kyseessä on epäily vakavammasta häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan heti.
Tilanteen niin vaatiessa pyydämme keskusteluapua neuvoa antavalta vaitiolovelvolliselta asiantuntijalta.
Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee yhdistyksessämme. Yhdistyksestä ulospäin viestittäessä huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta.\n\n[/cs_content_seo][cs_element_gap _id=”14″ ][cs_element_line _id=”15″ ][cs_element_line _id=”16″ ][cs_element_text _id=”17″ ][cs_content_seo]Yhteyshenkilö:

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
janne.bruun@vanha.vjs.fi
+358 400 529 036\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]