VJS mukana maahanmuuttajien kotouttamisen edistämishankkeessa

 

Palloliiton, Walter ry:n ja Opetushallituksen seurakehityshankkeeseen haki yhteensä 28 seuraa, joista hankkeeseen valittiin VJS:n lisäksi 13 seuraa.

Seurakehityshankkeen tarkoituksena on edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista eri muodoin ja osallistaa heitä vahvemmin seuratoimintaan. VJS:n ensisijaisena tavoitteena on rekrytoida tuen avulla toimintaan kulttuuritulkki, joka tulee toimimaan linkkinä seuran ja maahanmuuttajataustaisten perheiden välillä.

– Olen erittäin tyytyväinen, että seuramme valikoitui mukaan tähän hienoon hankkeeseen. VJS:n pelaajista iso osa omaa maahanmuuttajataustan, eikä perheillä ole aina kieli tai toimintatavat tuttuja, joten he tarvitsevat seuran apua päästäkseen mukaan toimintaan. Toisaalta taas seura tarvitsee tukea, jotta pystymme heitä auttamaan ja tukemaan, sillä yhteisen kielen puutteen lisäksi törmäämme myös kulttuurillisiin eroihin, jotka saattavat aiheuttaa turhia kynnyksiä seuraan liittymiselle. Seurakoordinaattorimme Kaisu Rantanen tekee tälläkin osa-alueella hienoa työtä ja auttaa maahanmuuttajaperheitä monin eri tavoin, mutta hankkeen avulla pystymme viemään toimintaamme seuraavalle tasolle kohdistamalla uusia resursseja juuri tähän toimintaan. Uskon vakaasti, että kulttuuritulkkitoiminnalla saavutamme entistäkin paremman yhteyden ja yhteisen ymmärryksen, ja toisaalta taas pystymme tarjoamaan maahanmuuttajille entistä enemmän tapoja ja mahdollisuuksia olla mukana seuran toiminnassa. VJS haluaa olla Jalkapalloyhteisö sinulle, joten hanke tukee meitä suoraan missiomme toteuttamisessa, kertoo hankkeesta VJS:ssa vastaava toiminnanjohtaja Kim Ekroos.

Seurojen kick-off tilaisuus on helmikuun alussa ja seurat tulevat kokoontumaan myös alueellisesti, jakaen hankkeessa syntyneitä kokemuksiaan ja toimintamallejaan. Hankkeen tuloksia ja hyviä käytäntöjä tullaan hyödyntämään sen päättymisen jälkeen Palloliiton monikulttuurisessa kehitystyössä seuroille. VJS on jo aloittanut kehitystyötä kartoittamalla sopivaa henkilöä kulttuuritulkin tehtävään, jota tullaan tekemään oman toimen ohella.

– Periaatteessa olemme pestistä jo sopineet, mutta koska toimi on puolin ja toisin täysin uusi, tulee meidän selvittää vielä toimintatapoja ja ajankäyttöä, ennen kuin asiat lyödään lukkoon. Totta kai moni asia selviää vasta matkan varrella, mutta pyrimme tekemään etukäteistyöt mahdollisimman hyvin, jotta vältymme hankkeen edetessä turhilta yllätyksiltä. Joka tapauksessa olen varma, että toimeen valittava henkilö tulee olemaan meille arvokas apu, ja että hänellä tulee olemaan iso rooli seuran kehittymisessä kohti seuraavaa tasoa. Ilolla ja ylpeydellä olemme hankkeessa mukana, Ekroos päättää.

Lisätietoja ja muut hankkeeseen valitut seurat löytyvät Palloliiton sivuilta.