KUTSU: VJS ry:n syyskokous 25.10.

Vantaan Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään Myyrmäen jalkapallostadionin isossa aitiossa keskiviikkona 25.10. klo 17:30. Esityslistalla ovat sääntömääräiset asiat sekä jäsenehtojen muutokset.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen tammi-helmikuussa ja syyskokouksen syys-lokakuussa.

Vantaan Jalkapalloseuran hallitus on kokouksessaan 10.10.2023 päättänyt kutsua koolle seuran sääntömääräisen syyskokouksen. Kokous järjestetään Myyrmäen jalkapallostadionilla keskiviikkona 25.10. klo 17:30 alkaen.

Kokouksen esityslista

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. todetaan läsnäolijat

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7. päätetään jäsenmaksuista seuraavalle tilivuodelle

8. valitaan 1-2 tilintarkastaja ja hänelle 1 varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilivuosi.

9. valitaan (joka toinen vuosi) hallituksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso

10. valitaan hallitukseen (joka toinen vuosi) 5 – 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso. Hallitukseen valittavan on oltava seuran täysi-ikäinen jäsen.

  • Erovuorossa neljä hallituksen jäsentä minkä lisäksi täyttämättä kaksi paikkaa

11. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat

  • Vahvistetaan seuran jäsenehtojen muutokset

12. kokouksen päättäminen

Äänioikeus yhdistyksen täysi-ikäisillä jäsenillä – osallistumisoikeus myös etäyhteydellä ennakkoilmoittautumisella

Yhdistyksen työntekijöillä, jäsenillä ja jäsenen edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää siellä puheoikeutta. Jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeutettu jäsen voi edustaa toista äänioikeutettua vain yhdellä valtakirjalla.

Jäseneksi liittymisestä ohjeistetaan seuran jäsenyys-sivuilla.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä ilmoittaen siitä ennakkoon lomakkeella. HUOM. Etäyhteydellä osallistuvalla on kokouksen etäläsnäolo- ja puheoikeus, mutta EI äänioikeutta.

Myyrmäen jalkapallostadionilla paikan päällä osallistuvien ei tarvitse ilmoittatua ennakkoon.

Tervetuloa seuran syyskokoukseen!