Harrastamisen tuki marras-toukokuulle haettavissa 8.12. asti

Vantaan Jalkapalloseurassa olemme pitkään tukeneet perheiden lasten harrastamista järjestämällä kahdesti kaudessa tukihaun, jonka perusteella olemme jakaneet tukea harrastusten kuluihin seuraavalle noin puolivuotiskaudelle. Nyt haettavissa on tukea joukkuetoimintamaksuihin jaksolle 1.11.2022-31.5.2022. Hakemukset tulee jättää ja liitteet toimittaa 8.12. mennessä.

Tukea harrastamisen kuluihin voivat hakea perheet, joille harrastamisen kustannukset uhkaavat harrastamisen jatkumisen.

Harrastamisen tuen säännöstö ja periaatteet on uusittu kaudelle 2022-2023, joiden myötä meillä on työkalut tukea harrastajiamme entistä joustavammin.

Vaikka seura kohdentaakin seuratoimintamaksuistaan harrastamisen tukeen sisäisiä resurssejaan, on tukeminen edelleen riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta, kuten avustuksista ja sponsorituloista.

Haemme tukisponsoreita tukemaan perheidemme harrastusmaksuissa. Lisätiedot tukisponsoriksi ryhtymisestä: Janne Bruun (0400 529 036 / janne.bruun@vanha.vjs.fi)

Tuen hakeminen – Haku päättyy 8.12.2022

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella 8.12.2022 mennessä. Pyydömme vastaamaan kaikkiin lomakkeen kysymyksiin.

Perhe on myös velvollinen osoittamaan tulotasonsa hakemuksen yhteydessä pyydettyjen liitteiden avulla (joko A, B tai C):

 • A. työnantajan allekirjoittama erillinen palkkatodistus samassa taloudessa asuvilta lapsen huoltajilta.
 • B. Kelan tai eläkelaitoksen selvitys:
  – maksetuista eläkkeistä
  – päätös maksettavasta toimeentulo- tai kotihoidontuesta
  – päätös maksettavasta opintotuesta.
 • C. Viimeisin verotustodistus ja erittelyosa

Liitteet tarvitaan kaikilta perheen huoltajilta.

Liitteet tulee toimittaa seuran toiminnanjohtajalle hakuajan puitteissa (8.12.2022 mennessä) joko sähköpostitse (janne.bruun@vanha.vjs.fi) tai postitse (VJS ry./Janne Bruun, Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa).

Perheellä ei saa olla avointa velkaa seuralle tai seuran käyttämälle perintäyhtiölle, tai velkojen maksusta tulee olla sovittu maksusuunnitelma, jota on osoitetusti lähdetty toteuttamaan.

HAE HARRASTAMISEN TUKEA (siirryt sähköiseen hakulomakkeeseen)

Tuen myöntämisen kriteerit ja ehdot

Vantaan Jalkapalloseuran harrastamisen tuki on tarkoitettu perheille ja pelaajille, joilla harrastamisen kustannukset uhkaavat harrastustoiminnan jatkumista.

Nyt haettavaa tukea voidaan myöntää harrastajan joukkuetoimintamaksuihin tai vastaavaan maksuun.

Seuran myöntämän harrastamisen tuen tulee olla viimesijainen harrastamista rahoittava tukimuoto ja perheen tulee hakemuksessaan kuvata, mitä muita tukia on haettu ja mitä muista tukia on saatu.

Tuen myöntämiseen vaikuttavat:

 • Pelaajan sosioekonominen tausta
 • Pelaajan avoimet maksut seuralle
  • tukea ei voida maksaa, mikäli pelaajalla on avointa velkaa seuralle tai seuran käyttämälle perintäyhtiölle, joiden maksusta ei ole laadittu maksusuunnitelmaa velkojan kanssa
 • Pelaajan perheen seuralle toimittamat todistukset ja lausunnot tuen tarpeen perusteista
 • Pelaajan urheilullinen menestys ja sitoutuneisuus

Pelaajan vaihtaessa seuraa kesken tukijakson, tukipäätös raukeaa ilmoitushetkestä. Tukea ei voi missään tilanteessa maksaa rahana tai muuna hyödykkeenä.

Tukipäätökset tekee seuran hallitus ja/tai hallituksen valtuuttama henkilö tai henkilöryhmä.

Jokainen tukipäätös on erillinen, eikä edellistä päätöstä voida pitää ennakkotapauksena tuleviin tukipäätöksiin. Tukipäätökset ovat aina riippuvaisia käytettävissä olevista tukimäärärahoista.

Päätöksenteko

Tukipäätös tehdään viipymättä tukihakujakson päätteeksi (8.12.2022), minkä vuoksi päätökset tulevat voimaan jo joulukuussa laskutettaviin marras- ja joulukuun joukkuetoimintamaksuihin.

Mikäli olette jättäneet hakemuksen, älkää maksako marras-joulukuun joukkuetoimintamaksujen laskuja ennen tukipäätöstä.

Jokaisesta tukipäätöksestä lähetetään hakijalle (alaikäisellä hakemuksen jättänyt huoltaja) tieto henkilökohtaisesti.

Päätöksestä voi valittaa Vantaan Jalkapalloseuran toiminnanjohtajalle 14 vuorokauden sisällä tukipäätöksestä. Tarkemmat ohjeet tukipäätöksessä.

Kulttuuritulkki auttaa tuen hakemisessa

Vieraskielisille tuen hakijoille apuaan tarjoaa seuramme kulttuuritulkki Mustafe Hirsi:

mustafe.hirsi@vanha.vjs.fi
044 295 8004

Lisätiedot:

Janne Bruun (lomalla 26.11.-4.12.)
Toiminnanjohtaja
0400 529 036
janne.bruun@vanha.vjs.fi

Tuula Falenius (palvelee aiheessa 28.11.-2.12.)
Seurakoordinaattori
040 594 0266
vjs@vanha.vjs.fi