VJS:n toimintamaksut kaudella 2020-2021

Hyvä VJS-perhe,

Kuten kaikki tiedämme, on vuosi ja samalla kausi 2020 ollut meille kaikille hyvin vaikea ja raskas. Olemme kuitenkin koko yhteisön upean sitoutumisen ansiosta paremmassa tilanteessa kuin mitä uskalsimme keväällä odottaa tai toivoa. Siitä teille kaikille suuri kiitos! 

Syksy on aina aikaa, jolloin seurassa rakennetaan seuraavaa kautta – niin nytkin. Emme koskaan aikaisemmin ole kuitenkaan tehneet sitä vastaavista asetelmista suuren epävarmuuden vallitessa. Arvostamme teiltä saamaanne palautetta ja viestejä, jotka osaltaan ovat ohjanneet työtämme. Olemme panostaneet aiempaakin enemmän valmennuksen määrään sekä sen laatuun ja pyrkineet ohjaamaan resurssejamme kipu- ja kehittämiskohteisiin, jotka seuran toiminnassa on tunnistettu.

Panostukset ja kehitystyö vaatii aina resursseja. Yksi syksyn keskisimmistä töistä on arvioida seuraavan kauden taloutta. VJS on haastavinakin aikoina onnistunut huolehtimaan taloudestaan esimerkillisesti – niin nytkin. Vaikka toimintamme hinta ei määräydy pelaajamäärän, vaan toiminnan laadun ja laajuuden mukaan, olemme nyt kuitenkin tilanteessa, jossa olemme liiankin riippuvaisia pelaajamäärästämme ja sen mukanaan tuomista taloudellisista resursseista. Toimenpiteitä uusien tulonlähteiden luomiseksi tullaan tekemään jo tulevan kauden aikana, jotta toimintamaksut pystyttäisiin jatkossakin pitämään kohtuullisella tasolla.

Koronavirustilanteen luomasta epävarmuudesta ja huomattavista tulonmenetyksistä johtuen olemme tilanteessa, jossa paine toimintamaksujen nostamiseen on kova. Seuran hallitus teki kuitenkin 19.10.2020 seuran syyskokoukselle esityksen, jonka myötä seura tekee kaudelle 2021 selvästi alijäämäisen talousarvion, jossa toimintamaksut pysyvät pääsääntöisesti ikäluokkakohtaisesti kauden 2020 tasolla. Mahdolliset korotukset liittyvät selkeisiin toiminnallisiin muutoksiin, kuten päätoimisen valmentajan mukaan tuomiseen joukkueen toimintaan. Samalla pyydämme huomioimaan seuran normaalin toimintamallin, jonka myötä toimintamaksut nousevat siirtyessä seuraavaan ikäluokkaan, vaikka yleistä toimintamaksujen korotusta ei tehtäisikään. Aikuisten harrastejoukkueiden osalta mahdolliset korotukset perustuvat perustoiminnan hintojen nousuun, johon korotuksilla vastataan.

Koska yleinen koronatilanne on edelleen vaikea ja tulevaisuus epävarma, pidättää seura itselleen oikeuden tarkistaa toimintamaksujen tasoa helmi- ja huhtikuussa 2021. Jos seuran taloustilanne on haastava, on jo valmiiksi tehty suunnitelma, jonka myötä toimintamaksujen kuukausieriä joudutaan nostamaan. Tehokkaalla suunnittelulla ja kehitystyöllä pyrimme tilanteeseen, jossa kesken kauden tehtävien tarkistuspisteidenkään kohdalla korotuksiin ei ole tarvetta.

Koko jäsenistömme sitoutuneisuuden ansiosta olemme koronakevään myllerrystenkin jälkeen pystyssä ja elinvoimaisena sekä valmiina kauteen 2021.

Toimintamaksut ja toiminnan sisällöt ikäluokittain löytyvät tuttuun tapaan seuran kotisivujemme Tuu Pelaa-osiosta. Lisätietoja maksuista antaa toiminnanjohtaja Kim Ekroos, kim.ekroos@vanha.vjs.fi.

Kaj Björkqvist
Puheenjohtaja

Kim Ekroos
Toiminnanjohtaja