VJS mukaan Palloliiton Etelän valmennuskeskuksen toimintaan

Aiemmin keväällä suoritetun hakuprosessin päätteeksi seurat Palloliiton alueellisten valmennuskeskusten uudelle kaksivuotiskaudelle on valittu. Syksyllä 2019 käynnistyvälle kaudelle toimintaan liittyy mukaan myös VJS, joka ottaa näin jälleen uuden askeleen kohti tavoitettaan olla johtava urheilijoiden kasvattaja.

Liiton valintaprosessissa kriteereinä painoivat ennen kaikkea seuran taso Palloliiton laatujärjestelmässä, sekä esimerkiksi seuran pelaajakehityksen tulokset, pelaajapolun eheys, talous sekä olosuhteet. VJS oli seura, joka haluttiin mukaan ja myös VJS näki toiminnassa mahdollisuuden nostaa toimintansa tasoa.

Hakuprosessiin liittyi pitkä ja perusteellinen sisäinen selvitystyö, johon osallistuivat niin seuran ammattivalmentajat, operatiivinen hallinto sekä seuran hallitus. VJS haluaa tulevaisuudessa tavoitteensa mukaisesti olla mukana suomalaisen huppufutiksen kehittämisen kovassa ytimessä sekä oman seuratyön että yhteistyökumppaneiden osalta, joten valmennuskeskustoimintaan osallistuminen nähtiin loogisena askeleena.

– Haimme mukaan valmennuskeskustoimintaan kahdesta pääsyystä. Uskomme, että pystymme erityisesti kehittymisen seuranta -tapahtumien kautta kehittämään toiminnastamme entistä laadukkaampaa jo tulevasta kaudesta lähtien ja koemme seurana olevamme tulevaisuudessa yhä keskeisempi osa suomalaisen huippufutiksen kehittämistä. Emme hakeneet vielä SHA:han, mutta seuraamme tarkasti tilanteen kehitystä: mitä vahvemmin SHA:sta lähitulevaisuudessa muodostuu taas SPL:n huippujalkapallon tutkimus- ja kehittämiskeskus sekä valtakunnallinen valmennuskeskus, sitä kiinnostuneempi VJS tulee olemaan sen toiminnasta, kommentoi seurassa valmennuskeskusasioista tulevalla toimintakaudella vastuussa oleva tekninen johtaja Kimmo Eronen.

Valmennuskeskustoiminnalla on siis suora vaikutus pelaajien arkeen jo seuraavalla kaudella.

VJS:n oman toiminnan kehittäminen seuraavalle tasolle tarvitsee seuran omien kehittymisen seuranta -prosessien kehittämistä. Valmennuskeskustoiminta on tähän erinomainen ensimmäinen askel, joka myös säästää merkittävästi seuramme resursseja. Pääsemme itse vaikuttamaan tapahtumien sisältöihin, mikä takaa sen, että ne tukevat optimaalisesti joukkueidemme toimintaa, Eronen jatkaa

Seuraavan kaksivuotiskauden aikana toiminta käsittää alla mainitut ikäluokat. Pojille toimintaa järjestetään siis sekä alueellisella huipputasolla että perustasolla, tytöille alueellisella huipputasolla. VJS:sta toimintaan osallistuvat ikäluokkien poikien ykkösjoukkueet, sekä tytöistä kahdesta ikäluokasta muodostettavat yhdistelmäjoukkueet. Tarkemmin asiat tullaan käymään läpi joukkueiden kanssa hyvissä ajoin ennen toiminnan käynnistymistä.

Tyttöjen ja poikien huipputason toiminta, 4 ikäluokkaa

  1. toimintavuoden (syksy 2019 – kevät 2020) ikäluokat ovat 2006-2009-syntyneet.
  2. toimintavuoden (syksy 2020 – kevät 2021) ikäluokat ovat 2007-2010-syntyneet.

Etelä-Suomen Valmennuskeskuksen alueelta mukana kaudella 2019-2021 ovat:
Poikien huipputaso: EPS, HJS, FC KTP ja VJS
Poikien perustaso: FC HAKA -juniorit, SalPa ja KoiPS
Tytöt: EPS, VJS, HJS, FC HAKA -juniorit ja SalPa

Valmennuskeskustoiminnan kovinta ydintä ovat Kehittymisen seuranta -tapahtumat, joissa pelaajille teetetään testejä kokonaisvaltaisen valmennuksen eri osa-alueille (teknis-taktinen, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen). Kehittymistuloksia seurataan MyEWay -palvelulla, josta pelaajat ja valmentajat saavat omien tietojensa lisäksi kattavat näkymät eri suomalaisten ja kansainvälisten joukkueiden tavoite- ja keskiarvotuloksiin. Lisäksi tapahtumaan osallistuvat joukkueet pelaavat turnauksen, jonka ottelut kuvataan ja jaetaan MyEWayn kautta joukkueille ja taustahenkilöille analysoitavaksi.

Toiminta pohjautuu vahvasti Sami Hyypiä Akatemiassa vuosien saatossa kehittyneisiin käytänteisiin, joiden pohjalta Pohjoisen ja Keski-Suomen valmennuskeskukset ovat järjestäneet vastaavaa toimintaa jo vuodesta 2017 alkaen. Alueellisten valmennuskeskusten toteuttamassa konseptissa käytänteitä pyritään tuomaan entistä tehokkaammin lähemmäksi paikallisten seurojen arkea, ja tulevaisuudessakin valmennuskeskukset tulevat tarjoamaan seuroille muun muassa valmentajien ja valmennuspäällikköjen koulutusta, seurakäyntejä sekä kehittymisen seuranta -tapahtumia.

Toiminnalla on selkeä vuosikello, joka käydään osallistuvien joukkueiden kanssa läpi kausisuunnitelman yhteydessä. Pelaajia valitaan mukaan pojissa 15-20 per ikäluokka ja tytöissä saman verran per kaksi ikäluokkaa. Pelaajille koituva taloudellinen kokonaisvaikutus on arviolta noin 300 euroa vuodessa ja se tulee olemaan innokkaimpien ja edistyneimpien ensisijainen lisämaksullinen tapahtuma. Näin ollen toiminta ei tule lisäämään pelaajien perheiden taloudellista kuormaa, vaan lähtökohtaisesti jokin muu tapahtuma jää pois.

Lisätietoja Valmennuskeskustoiminnasta löydät liiton sivuilta. Tulevan kauden valmistelujen yhteydessä toiminnasta tiedotetaan lisää suoraan niille joukkueille, jota toiminta tulee seurassa koskemaan. Lisätietoja antaa myös tekninen johtaja Kimmo Eronen, kimmo.eronen@vanha.vjs.fi.