VJS:n kevätkokous 26.2. kello 18.00

VJS-logo_shaded_w500pxVJS:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Myyrmäen jalkapallostadionin klubitilassa 26.2.2015 kello 18.00. Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi, halliprojektin lainatakausta ja VJS:n kunniajäsenyysasiaa.

Kokouksessa äänivaltaa käyttävät VJS:n täysi-ikäiset jäsenet ja kunniapuheenjohtaja. Puheoikeus kokouksessa on yhdistyksen työntekijöillä, jäsenillä ja jäsenen edustajalla.

Kokouksen asialista:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. todetaan läsnäolijat
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat
  A) Hallihankkeen lainatakaus VJS-kenttä Oy:n lainalle
  B) Ehdotetaan Monica Wenelliä VJS:n kunniajäseneksi
  9. kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Tervetuloa!