KUTSU: Vantaan Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen syyskokous 26.10.

Vantaan jalkapalloseuran sääntömääräinen syyskokous järjestetään Myyrmäen Jalkapallostadionin klubitilassa keskiviikkona 26.10. klo 17:30 alkaen.

Vantaan Jalkapalloseura on yhdistys, minkä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen tammi-helmikuussa ja syyskokouksen syys-lokakuussa.

Tarkemman ajan yhdistyksen kokouksille päättää hallitus. Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus.

Vantaan Jalkapalloseura kutsuu työntekijänsä, jäsenensä ja jäsentensä edustajat seuran syyskokoukseen keskiviikkona 26.10.2022 klo 17:30 alkaen Myyrmäen jalkapallostadionin klubitilaan (käynti pääkatsomon eteläpäädyssä maatasossa).

Yhdistyksen työntekijöillä, jäsenillä ja jäsenen edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää siellä puheoikeutta. Jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeutettu jäsen voi edustaa toista äänioikeutettua vain yhdellä valtakirjalla.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokoukselle esitetään vahvistettavaksi seuran uusia jäsenehtoja, sekä muutoksia yhdistyksen sääntöjen 2. lukuun, josta esitetään poistettavaksi viittaus SPL:n piireihin (piirit lakkautettu).

Syyskokouksen sääntömääräinen esityslista:

 • 1. kokouksen avaus
 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. todetaan läsnäolijat
 • 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • 7. päätetään jäsenmaksuista seuraavalle tilivuodelle
 • 8. valitaan 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille 1-2 varamiestä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi on tilivuosi.
 • 9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso
 • 10. valitaan hallitukseen joka toinen vuosi 5 – 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso. Hallitukseen valittavan on oltava seuran täysi-ikäinen jäsen.
 • 11. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat
 • 12. kokouksen päättäminen

Eroamisvuorossa on kolme hallituksen jäsentä; Juha Kaitera, Pekka Penttala ja Jari Mäensivu. Henkilöt voivat asettua ehdolle uudelleen.

Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, eli 26.9.2022 mennessä.

Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys hallitukselle ennen kokouskutsun julkaisemista kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, eli 26.9.2022 mennessä.