Tiekartta vuoteen 2025 on luotu – VJS:n uusi strategia on valmis

VJS:n pitkään hiottu ja valmisteltu, huolellisen ja vaiheikkaan prosessin myötä työstetty uusi strategia on valmis. Länsi-Vantaan ylpeyden tie kohti vuotta 2025 on näin suunniteltu ja sanoitettu.

Strategiaprosessi kesti kaiken kaikkiaan yli vuoden. Tavoitteena oli saada uusi strategia valmiiksi jo kaudeksi 2021, mutta koronapandemian ja henkilöstömuutosten johdosta aikataulu ei mahdollistanut laadukkaan strategiaprosessin toteuttamista, joten työtä jatkettiin keväällä 2021. Strategiatyössä on osallistettu päätoimisen henkilöstön ja seuran hallituksen lisäksi myös seuran jäsenistöä, joukkueiden toimihenkilöitä ja valmentajia. Prosessissa on myös hyödynnetty ulkoisia asiantuntijoita, jotta tulvaisuuden askelmerkeille saataisiin myös organisaation ulkopuolista näkemystä.

– Prosessi on ollut pitkä, ja sen aikana on porauduttu syvälle VJS:n ytimeen. Aloitimme kuluneen strategiakauden tulosten ja nykytilan analysoinnilla, jotta saavutimme yhteisen ymmärryksen siitä, missä olemme, mistä olemme tulossa ja mitä kohdin menossa. Saavutimme nämä tavoitteet hyvin, ja saimme luotua laadukkaan kokonaisuuden, joka ohjaa VJS:ää kohti seuraavia vuosia. Niin missio, arvot kuin visiokin on huolellisesti pohdittu, punnittu ja sanoitettu, ja tavoitteemme selkeästi määritelty. Päätoiminen ammattilaistemme joukko antoi prosessille todella mittavan panoksen, eikä siihen käytettyjä tunteja laskettu. Tämä työ ansaitsee suuren hatunnoston ja kiitoksen, sillä lopputulos on laadukas. Kiitokset tulee lausua myös seuran hallitukselle, joka on omalla panoksellaan ollut viemässä prosessia maaliin, sekä luonnollisesti seuran toimijoita ja vapaaehtoisia, jotka ovat olleet vaikuttamassa prosessin kulkuun erilaisten kyselyiden kautta. Erityiset kiitokset kuuluvat Eddie Finchille, joka on ollut etenkin kesästä saakka omalla vankalla osaamisellaan vahvasti mukana prosessin edistämisessä, prosessia johtanut toiminnanjohtaja Kim Ekroos kertoo.

VJS:n uusi strategiakausi alkaa koronakriisin jälkeisistä asetelmista. Uuden strategian toteuttamiseen on panostettu merkittävästi kehittämällä niin valmennusorganisaatiota kuin edustusjoukkuetoimintoakin. Seura on uudistanut organisaatiotaan voimakkaasti ja lähtee kauteen uuden organisaatio- ja johtamismallin mukaisesti. Pelaajakehitys ja kilpailullisuus ovat vahvasti toiminnan keskiössä, unohtamatta vakaata taloutta sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittistä osa-aluetta, pelaaja- ja harrastajamäärien kehittämistä. Seura haluaa edelleen olla myös jalkapalloyhteisö, joka tarjoaa monia eri osallistumisen mahdollisuuksia ja joka on merkityksellinen osa omaa paikallisyhteisöään.

– Vaikka strategia on nyt valmis, varsinainen työ alkaa vasta nyt, ja sitä silmällä pitäen olemme organisaatiotamme uudistaneet ja hankkineet osaamista, jota tavoitteiden saavuttaminen vaatii. Olenkin erittäin tyytyväinen niin lopputulokseen kuin niihin lähtökohtiin, joista uuteen kauteen ja uuteen strategiakauteen lähdemme. Urheilutoiminta ja kilpailullisuus ovat vahvasti toiminnan keskiössä, mutta toisaalta tavoittelemme yhä vahvempaa merkityksellisyyttä omassa paikallisyhteisössämme. Siksipä visiommekin on tavallaan kaksiteräinen – Johtava urheilijoiden kasvattaja – Vaikuttava yhteisön liikuttaja. Tavoittelemme kentillä yhä vahvempaa asemaa ja tunnettuutta, ja tietyllä tavalla samat tavoitteet pätevät myös kentän ulkopuolella. Meillä on suurena ja erittäin laadukkaana toimijana jopa vastuu viedä lajia oman toimintamme kehittämisellä eteenpäin, ja toisaalta myös vastuu ottaa yhteisössämme yhä isompaa ja vaikuttavampaa roolia. Nämä kaksi keihäänkärkeä tukevat toinen toisiaan ja vievät meitä yhdessä kohti tavoitteitamme. Olen todella tyytyväinen valintoihimme ja tavoitteisiimme – ja ennen kaikkea niihin toimenpiteisiin ja steppeihin, joita toteuttamalla tavoitteet saavutamme, Ekroos päättää.

Käsillä on siis strategiakauden ensimmäinen toimintavuosi ja samalla pandemian jälkeinen aika – paluu normaaliin. VJS haluaa jatkossakin olla rohkea suunnannäyttäjä, joka omalla työllään vie määrätietoisesti, kärsivällisesti ja ammattimaisesti koko suomalaista jalkapalloa kohti huippua – nyt uuden strategian voimin.

Tutustu VJS:n strategiaan 2025 tarkemmin täältä.