Usein kysyttyä – koronavirustilanne

Tältä sivulta löydät vastauksia yleisimpiin koronavirus-tilanteessa askarruttaviin kysymyksiin. Sivua päivitetään, kun uusia kysymyksiä tai tietoa ilmaantuu. Päivitetty 9.6.2020.

Kysymyksiä voi esittää sähköpostitse vjs@vanha.vjs.fi, tai seuran sosiaalisen median kanavien kautta. Huomioittehan, että tilanteen johdosta seuran jäsenpalvelut ovat ruuhkautuneet.

Luethan myös aiheeseen liittyvät tiedotteemme:
Tiedote 12. ja 18.3.
Tiedote 31.3.
Tiedote 15.4.
Tiedote 29.4.
Tiedote 6.5.

Seuran turvallisuusohjeistukset:
Pienryhmätoiminnan turvallisuusohjeistukset
Joukkuetoiminnan turvallisuusohjeet
Kilpailutoiminnan turvallisuusohjeet

Palloliiton koronaohjeistukset:
Palloliiton koronainfo

Yleistä

Milloin VJS:n urheilu- ja joukkuetoiminta jatkuu?

Palloliiton 5.5. antaman ohjeistuksen myötä pystymme aloittamaan toimintamme asteittain 12.5. alkaen. Toiminta alkaa pienryhmätoiminnalla, joka jatkuu joukkuetoiminnalla 1.6. alkaen.

Tilannetta seurataan seuran johdon toimesta jatkuvasti, ja seura ylläpitää korkeaa valmiutta reagoida muutoksiin, heti kun se on mahdollista.

Milloin pelitoiminta sarjojen osalta käynnistyy?

Kauden 2020 kilpailutoiminnan käynnistäminen tapahtuu viikolla 24. Palloliitto noudattaa viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia koronaviruksen leviämisen taltuttamiseksi, ja on linjannut kilpailutoiminnasta 6.5.

Mitä sopeuttamistoimenpiteitä seura on tehnyt?

Laadukkaan joukkue- ja harrastetoiminnan tuottamiseksi VJS työllistää joukkue- ja harrastetoiminnan sekä hallinnon osalta kuukausittain yli 70 henkilöä. Poikkeusoloista johtuvat, työntekijäkohtaiset sopeutustoimenpiteet ovat riippuneet työtehtävistä sekä työsopimuksen muodosta ja kestosta. VJS on ollut pakotettu keskeyttämään valtaosan työsuhteen toistakseksi jo poikkeustilanteen alkaessa. Yt-neuvottelujen myötä pääosa päätoimisesta henkilöstöstä on lomautettu. Tehdyt toimenpiteet koskettavat yhteensä 74 päätoimista, osa-aikaista ja oto-työntekijää. Lomautukset ja muut työntekijöihin kohdistuvat toimenpiteet purkautuvat asteittain viikosta 20 alkaen.

Seura on myös tehnyt maksujärjestelyjä rahoituslaitosten kanssa ja selvittää myös muita mahdollisuuksia kulujen huojennuksiin tai lykkäyksiin.

Kaikki tehdyt ja tehtävät toimet tähtäävät seuran talouden ja toiminnan turvaamiseen niin poikkeustilanteen aikana kuin sen jälkeenkin.

Henkilöstö poikkeustilanteen aikana

Seuran toiminnasta ja palveluista vastaavat urheilutoiminnan osalta toukokuusta alkaen Jukka Haarala, Sebastian Söderholm ja Velimatti Helasterä. Urheilutoimintaan on mitoitettu kahden työntekijän resurssit, jotka on jaettu edellä mainitun kolmikon kesken. Lomautukset ja muut työntekijöihin kohdistuvat toimenpiteet purkautuvat asteittain viikosta 20 alkaen, joten töissä olevien valmennuksen henkilöiden määrä tulee palaamaan lähemmäs normaalia toukokuun aikana.

Hallintoon on mitoitettu niin ikään kahden työntekijän resurssit, joiden myötä jäsenpalveluista ja hallinnosta vastaavat 1.5. alkaen Jenni Hannula ja Kim Ekroos.

Jäsenpalveluiden ja hallinnon henkilömäärällä seuran hallitus haluaa varmistaa, että jo ennen koronaepidemiaa syntyneet, ja jo aiemmin tehtyyn valitettavaan henkilöstömuutokseen johtaneet taloushallinnon epäkohdat ja keskeneräisyydet saadaan oikaistua ja korjattua. Näin turvataan seuran toimintaedellytykset myös koronakriisin jälkeen.

Seura varautuu poikkeustilanteen jälkeiseen aikaan myös tapahtumien, niiden suunnittelun ja uudelleenorganisoinnin osalta, jotka kuuluvat hallinnon työntekijöiden työtehtäviin.

Hallinnon toimenkuviin ja henkilöstöön kohdistettavat toimenpiteet ja niiden laajuus arvioidaan seuran hallituksen toimesta uudelleen, kun akuutti kriisitilanne on rauhoittunut, aiemman kriisin vaatimat toimenpiteet tehty ja toimintaedellytykset on turvattu.

Talous ja maksut

Pitääkö harrastamisesta maksaa, vaikka joukkueella ei ole toimintaa poikkeusaikana?

Kyllä, toimintamaksu on seurallemme välttämätön tulonlähde. Poikkeustilan aikana kaikilta pelaajilta veloitetaan alennettua toimintamaksua, jonka suuruus on huhtikuussa 75% normaalitilanteesta. Toukokuun toimintamaksu on joukkueesta riippuen 50 tai 80 % normaalitilanteesta (lue lisää tiedotteestamme 6.5.)

Kesäkuusta alkaen palaamme toimintamaksujen osalta normaalitilaan, eli 1.6.2020 alkaen jokainen pelaaja maksaa täyden toimintamaksun.

Mihin tarkoitukseen seura kerää toimintamaksua?

Toimintamaksulla katetaan seuran kiinteät kulut, joihin poikkeustila ei vaikuta. Näitä ovat muun muassa seuran järjestelmistä aiheutuvat kulut, tila- ja kiinteistökulut, vakuutusmaksut ja etävalmennuksista vastaavien henkilöiden palkkakulut. Toimintamaksun suuruus on laskettu sen mukaan, että saamme VJS ry:n ei-sopeutettavissa olevat ja käynnissä pidettävien toimintojen kulut katettua. Emme missään nimessä ole keräämässä maksuilla mitään ylimääräistä tai yritä hyötyä kriisitilanteesta – päinvastoin. Toimintamaksu on mitoitettu niin, että VJS selviää velvoitteistaan poikkeustilanteessa ja on toimintakykyinen sen päättyessä. Seuran toiminnan loppuminen poikkeustilanteen seurauksena ei ole meille vaihtoehto.

Yksilöityjä perusteluja toimintamaksujen perimiselle poikkeustilanteen aikana ja selvitys huhtikuun toimintamaksun tasolle

  • Talven kuluja etenkin olosuhteiden osalta maksetaan jälkijättöisesti, eli vaikka toimintamaksujen kuukausierät ovat samat vuodenajasta riippumatta, kulut erityisesti olosuhteiden osalta ovat talvella huomattavasti kesää korkeammat.
  • Tehtyjen säästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät taloudessa vasta viiveellä.
  • Seuralla ja seuran omistamalla kenttäyhtiöllä on kiinteitä pakollisia kuluja, jotka tulee maksaa myös poikkeustilanteen aikana.
  • Seuran toimintaa ei voi ajaa kokonaan alas poikkeustilanteen ajaksi, vaan niin hallintoa, olosuhteita kuin urheilutoimintaakin turvataksemme meillä on oltava töissä asiantuntijoita, joskin henkilömäärä tulee olemaan normaalia alhaisempi. Urheilutoiminnan osalta urheilutoiminnan ammattilaiset tarjoavat jäsenistölle omatoimisen harjoittelun ohjeistusta ja koordinointia, hallinnon osalta ammattilaiset huolehtivat seuran päivittäistoiminnoista, taloushallinnosta ja jäsenpalveluista.
  • Sarja- ja turnaustoimintaan ja niiden kuluihin tulee myös varautua, vaikka sarjat pelataankin tänä vuonna normaalia lyhyemmässä ajassa.

Laskutetaanko pelaajilta toimintamaksun lisäksi toiminnasta muita kuluja huhtikuusta eteenpäin?

Ei. Toimintamaksu on ainoa maksu, jonka pelaajat maksavat suoraan seuralle poikkeustilan aikana. HUOM! Poikkeuksena aikaisemmin kauden aikana aiheutuneet, vielä laskuttamattomat kulut, kuten taitokoulu-, leiri- ja turnauskulut tms. sekä maksulliset lisäpalvelut voidaan laskuttaa myös poikkeustilan aikana.

Pitääkö jäsenmaksu maksaa, vaikka toiminta on keskeytetty?

Kyllä. Seuran jäsenmaksu on koko vuodelle jakautuva maksu (1.1.-31.12.), jolla mahdollistetaan seuran toiminta ympäri vuoden. Seurassa pelaaminen ja harjoitteleminen edellyttää jäsenmaksun maksamisen.

Onko minulla oikeus irtisanoutua tai jäädä tauolle VJS:n toiminnasta?

VJS:n jäsenyys on liittymisen jälkeen toistaiseksi voimassa. Jäsenyys tulee päättää kirjallisella irtisanomisilmoituksella (lähetetään vjs[at]vjs.fi – sähköpostiosoitteeseen). Irtisanomisaika on 30 pv, alkaen irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä lähtien.

Mitä vastinetta saan maksuilleni ja miten joukkueiden välinen tasa-arvo toteutuu?

Toimintamaksu laskee samassa suhteessa kilpa- ja perustason joukkueiden kesken, ja urheilutoiminnan osalta jäsenistön saama palvelu heijastuu osaltaan niistä maksettaviin kuluihin, aivan kuten normaalitilanteessakin. Jokainen jäsen arvostaa saamansa palvelun niin normaali- kuin poikkeustilanteenkin aikana, mutta kummassakin tilanteessa urheilutoiminnan ammattilaisemme tekevät hartiavoimin töitä pitääkseen pelaajista huolta niin hyvin, kuin olosuhteet antavat myöden.

Urheilutoiminnasta vastaavat tässäkin tilanteessa seuran valmennuksen ammattilaiset. He vastaavat valmennuksen tuesta (etävalmennus, omatoimisen harjoittelun koordinointi ja seuranta yms.), joka on poikkeustilan aikana ollut ja tulee jatkossakin olemaan joukkueiden tasoon (kilpa/perus) nähden eri tasolla. Toisin sanoen kilpajoukkueisiin kohdennetaan enemmän resursseja, kuin perustason joukkueisiin – aivan kuten normaalitilanteessakin toimitaan. Tämä taas huomioidaan maksujen tasossa.

Toiminta ei siis ole tässäkään tilanteessa vastikkeetonta. Huhtikuun maksujen osalta tulee myös huomioida kulujen ns. jälkijättöisyys ja tehtyjen sopeuttamistoimien vaikuttavuus, joka joudutaan huomioimaan huhtikuun laskutuksessa. Mikäli, ja todennäköisesti kun, poikkeustila jatkuu myös toukokuussa, tulevat silloin voimaan selvästi huhtikuun hintoja alemmat maksut, joiden tarkka taso määritellään seuran hallituksen toimesta huhtikuun aikana, kun tilanteen edistymisestä saadaan lisätietoja.

Miten voin tukea seuraa poikkeustilanteen aikana?

Toivomme, että kaikilla olisi mahdollisuus pysyä mukana seuran toiminnassa myös poikkeustilanteen aikana – se on meille kaikkein tärkeintä, ja paras keino tukea myös seuraa tänä vaikeana aikana.

Mikäli oma tilanne sen mahdollistaa, voi tukensa osoittaa myös maksamalla normaalitasoisen toimintamaksun, tai osallistumalla johonkin seuran tukikampanjaan, joista löydätte lisätietoja täältä (https://vanha.vjs.fi/avuksi/)

Olosuhteet

Voivatko VJS:n pelaajat tehdä omatoimista harjoittelua jalkapallokentillä?

Koronaviruspandemian johdosta syntyneiden rajoitusten myötä kentällä kerrallaan olevien henkilöiden määrää rajoitetaan edelleen, ja tästä johtuen joudumme käyttämään normaalia enemmän kenttätilaa. Virallisten harjoitusvuorojen ulkopuolella VJS:n olosuhteet ovat normaalisti omatoimisen harjoittelun käytössä, edellyttäen että harjoittelun ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Pyrimme estämään myös seurana koronavirusepidemian leviämisen ja uusien rajoitusten tarpeen syntymistä, joten noudatamme THL:n sekä valtiovallan ohjeita erittäin tiukasti. Yhteisömme ja koko yhteiskunnan turvallisuus on meille tärkeintä.

Harjoittelu poikkeustilanteessa

Voiko poikkeustilan aikana olla normaalisti fyysisesti aktiivinen?

On erittäin tärkeää, että pysymme liikunnallisesti aktiivisena myös poikkeusoloissa! Ruutuaika ja muu passiivisuus saattaa myös kasvaa esimerkiksi etäkoulun kautta huomattavasti, joten perusterveyden ylläpito vaatii vähintään normaalin arjen verran aktiivista liikkumista.

Lisätietoja esim.:

https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/covid-19-infektiot-ja-aktiiviliikkujan-varotoimet.html

Aiheuttaako tilanne huomioonotettavia asioita harjoittelussa?

Kyllä. Poikkeustilanteen kehittyessä ja tiedon lisääntyessä VJS:n harjoitussuunnitelmat päivitetään lyhyellä vasteajalla ottamaan huomioon viimeisimmät asiantuntija-arviot.

Omaa terveyttä sekä kehon tuntemuksia kannattaa seurata tällä hetkellä erityisen hyvin. Normaaliolojen arjesta tuttua ”Älä harjoittele jos olet kipeä” ohjenuoraa on nyt noudatettava erittäin herkästi. Lisäksi sairastamisen jälkeen harjoittelun aloittaminen tulee tehdä normaalia pidemmän täysin terveen jakson jälkeen, sekä harjoitusmäärän kasvattaminen on normaalioloja hitaampaa. Mikäli tarvitset apua näiden aiheiden kanssa, katso ohjeet seuraavasta kysymyksestä.

Lapseni tarvitsee apua omatoimiharjoitteluun, miten toimin?

VJS-valmentajat ovat pelaajia varten myös poikkeusoloissa. Mikäli ette tiedä keneen ottaa yhteyttä, niin laittakaa rohkeasti viestiä ja me autamme:

Kimmo Eronen, kimmo.eronen@vanha.vjs.fi
Sebastian Söderholm, sebastian.soderholm@vanha.vjs.fi