VJS-sanomat 2015 odotusjuttusarja: TALENTTEJA – ONKO HEITÄ? (2014)

vjs-sanomat kansi 2015VJS-sanomat 2015 ilmestyy 23. kerran lauantaina 23.3.2015 Vantaan Sanomien välissä. Odotellessa julkaisemme joka päivä yhden jutun aiempien vuosien VJS-Sanomista.

VJS-sanomat artikkeli vuodelta 2014

TALENTTEJA – ONKO HEITÄ?

Kiistämättä VJS:n olomassaolon olennaisin syy on järjestää jalkapallotoimintaa alueen ihmisille. Tätä tehtävää VJS on toteuttanut jo yli 40 vuotta. Kun jalkapallotoimintaa järjestää yli 1500 pelaajalle, saa ”jalkapallotoiminta” –termi monenlaisia sävyjä. Kysyimme VJS:n kahdelta uusimmalta työntekijältä, Stefan Wikströmiltä ja Sebastian Söderholmilta, miten VJS:n lahjakkuuksien valmennus on järjestetty. Pelaajakoulutus on valmentajina heidän tehtävänsä.

Intohimo on lahjakkuutta

Aloitamme talentin eli lahjakkuuden määrittelyllä.

  • Suurin lahjakkuus on sitä, että pelaajalla on aito rakkaus jalkapalloa kohtaan. Lahjakkuus on siksi valmis tekemään töitä – harjoittelemaan paljon ja jatkuvasti kehittämään itseään. Intohimo lajiin, harjoitteluun ja itsensä kehittämiseen on se suurin yksittäinen asia lahjakkuuden määrittelyssä. Ilman aitoa intohimoa ei ole mitään, Seba aloittaa

Lahjakkuuden realisoiminen todelliseksi osaamiseksi vaatii kiistatta paljon töitä. Kuuluisan tutkimuksen mukaan huippuosaaminen vaatii 10 000 tuntia harjoittelua. Tällaisen harjoittelun toteuttaminen vaatii intohimoa tulla huippuosaajaksi. Se tarkoittaa myös sitä, että pelaajan tulee kyetä nauttia lajista myös vaikeina hetkinä.

  • On tärkeää osata nauttia siitä, että tulee mukavuusalueelta ulos, Stefu kommentoi. Pelaajan tulee olla tietyllä tapaa masokisti, hän jatkaa pilke silmäkulmassa.

Vanhempien tuki välttämätöntä

1990-luvulla ruotsalaiset pyrkivät tutkimaan, mikä yhdistää huippumenestyneitä urheilijoita. Tulokseksi odotettiin tiettyä persoonallisuuden piirrettä, joitakin fyysisiä tai psyykkisiä ominaisuuksia, mutta näistä ei löytynyt mitään kaikkia huippuja yhdistävää. Mutta tutkimuksessa havaittiin silti yksi yhteinen piirre. Tutkijat huomasivat, että jokaisella huipulle päässeellä urheilijalla oli vähintään yksi ihminen koko ajan taustalla vahvasti tukemassa. Yleensä tämä ihminen on samassa perheessä ollut henkilö. Yhtä kaikki, huipulle päässeet urheilijat olivat kaikki saneet nauttia poikkeuksellisen sitoutuneesta tuesta lähipiiristä.

  • Vanhemmilta tuleva tuki on todella tärkeää. Tarvitaan taloudellisen tuen lisäksi sitä, että vanhemmat ovat aidosti kiinnostuneita ja innostuneita lapsen urheiluharrastuksesta ja sitä kautta valmiita luomaan edellytykset sitoutuneelle harjoittelulle. Kannustus ja tuki silloin kun on vaikeaa, on keskeistä, Seba kuvailee.

Suomalainenkin urheilu on täynnä menestystarinoita, jossa tunnetusti taustalla ovat vanhemmat, kuten Tommi Evilä, Joonas Kolkka ja Koivun veljekset. Lapsuus- ja nuoruusiän ”psyykkinen valmennus” syntyykin paljolti vuoropuhelussa urheilijan ja vanhempien välillä sekä vanhempien arkena tapahtuvan esimerkin kautta.

Talentteja ja mahdollisia talentteja

VJS:n lähtökohtana pelaajakoulutuksessa on luoda tunnistetuille talenteille laadullisesti ja määrällisesti harjoitteluympäristö, jonka avulla he voivat tavoitella parasta mahdollista omaa tasoaan. Samalla VJS pysyy nöyränä siinä, että pelaajia, jotka eivät ole vielä täyttäneet täysin talentin tunnusmerkkejä mutta he voivat vielä syttyä, tuetaan myös. Tästä syystä erilaisissa lisäharjoitusryhmissä on mukana laaja rinki talentteja ja todennäköisiä talentteja.

  • Ikäluokasta riippuen meillä on 0-3 tunnistettua talenttia mutta on myös paljon niitä, jotka eivät vielä ole valmiita mutta ovat mahdollisia talentteja. Myös heidät pidetään mukana, ettei kukaan jää pihalle siksi, että kehittyvät hitaammin, Seba kuvailee pelaajakoulutusfilosofiaa
  • On vaikea sanoa 10-vuotiaasta pelaajasta, onko kipinä harjoitteluun olemassa vielä 15-vuotiaana, kun harjoittelun vaativuus lisääntyy merkittävästi, Stefu komppaa
  • Olennaista valinnoissa on kuitenkin intohimo. On myös muistettava, että ykkösjoukkueiden harjoitusmäärät ovat niin suuret, ettei jääminen ulos talenttiryhmästä ole este kehittymiselle huippupelaajaksi. Lisäksi ryhmät elävät koko ajan, kun pelaajien sitoutumista ja intohimoa harjoittelua kohtaan seurataan, Seba tarkentaa

Talenttipelaajien valinnassa on kuitenkin yksi kaiken ylittävä tekijä: perusasioiden tulee olla kunnossa.

  • Pelaajan lajitaidot sekä perusliikunnallisuuden tulee olla kunnossa. Esimerkkeinä voi mainita kehonhallinnan, taitavuuden osatekijät sekä vaikkapa juoksemisen, Stefu kuvailee
  • Lapsiurheiluvaiheessa talenttivalmennus on edellytysten valmistelua myöhempää, monella tavalla vaativaa huippu-urheiluharjoittelua varten. Tavoitteena on luoda riittävän laaja pohja tulevaisuuden jalostukseen, Stefu kertoo

Jalkapallotaitojen oppimisen kannalta varhainen laadukas harjoittelu on ensisijaisen tärkeää. VJS:n talenttiharjoittelu alkaa jo 8-vuotiaista, vaikka tällöin talentin tunnistaminen on erityisen vaikeaa. Laadukkaan harjoittelun tarjoaminen innostuneelle ja liikunnallisesti taitavalle pelaajalle ei kuitenkaan ole keneltäkään pois. Samalla VJS järjestää kaikille talenttivalmennuksen ulkopuolelle jääville pelaajille Bonusryhmä-lisäharjoituksen viikoittain ja ympärivuotisesti.

Tulevaisuuden kuvissa kouluyhteistyötä ja harjoituskeskus

Tällä kaudella seuran talenttiharjoittelu siirtyi iltapäivään. Samalla talven aikana on kokeiltu myös aamuharjoittelua. Tulevaisuudessa onkin tarkoitus kehittää tätä yhä lisää, sillä urheilijan päivää halutaan eheyttää toimivaksi kokonaisuudeksi.

  • Parasta olisi, jos hyvällä kouluyhteistyöllä pelaajan aamupäivään saisi säännöllistä jalkapalloharjoittelua. Virkeänä harjoittelu on hyväksi, kun tavoitellaan laadukasta harjoittelua. Mielekäs keskittynyt urheilusuoritus hyödyttää myös koulutyötä, Stefu linjaa.

Pelaajien harjoittelun aikatauluttaminen, sopiva kuormittaminen sekä yleensä kokonaisuuden hallitseminen on haastava tehtävä. Tähän on yksi olennainen ratkaisu, joka löytyy myös seuran strategisista päävalinnoista.

  • Tarvitsemme oman harjoituskeskuksen, jossa on erilaisia työkaluja käytettävissä, kuten kuntosali, liikuntasali, pienharjoittelualueita sekä välineitä, Seba haaveilee

Talenttivalmennus on mission toteuttamista

Seuran missio on järjestää jalkapallotoimintaa alueellaan. Sen 1500 pelaajasta talenttivalmennuksen piirissä on noin 80 pelaajaa. Heidän osuus on 5% koko seuran harjoittelijoista mutta resurssisatsaus on suuri.

Satsauksen voi perustella kahdella eri tavalla. Toisaalta tämä 5% on sitoutunut niin määrällisesti kuin laadullisesti harjoitteluun ja kehittymiseen. He ovat tukensa ansainneet ja heidän tarpeensa, vaikka vahvaa resursointia tarvitseekin, on yhtä lailla missiomme ”jalkapalloa jokaiselle” toteuttamista. Toinen näkökulma onkin se, että näiden pelaajien perheet kustantavat merkittävän osan lisäharjoittelusta eikä seuran satsaukset siten ole keneltäkään pois.

Samalla on kuitenkin pidettävä kirkkaana mielessä seuran muut 95% pelaajista. On tärkeä huomioida heidän odotuksensa ja tarpeensa toiminnalta. Jokainen kun on oman elämänsä talentti, jonka tavoitteiden toteutumiseen jalkapalloharrastuksen tarjoamat kehityskohdat, kuten terve ja myönteinen itsetunto ja hyvä fyysinen kunto – ovat hyväksi.