VJS:n sääntömääräinen syyskokous 13.10.2014

VJS-logo_shaded_w250pxVJS:n syyskokous pidetään 13.10.2014 Myyrmäen jalkapallostadionin klubitilassa kello 18.00 alkaen.

Kokouksessa äänivaltaa käyttävät VJS:n täysi-ikäiset jäsenet ja kunniapuheenjohtaja. Puheoikeus kokouksessa on yhdistyksen työntekijöillä, jäsenillä ja jäsenen edustajalla.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. todetaan läsnäolijat
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitellään seuran kuplahallihankesuunnitelma ja päätetään sen rahoituksesta
 7. päätetään jäsenmaksuista seuraavalle tilivuodelle
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi on tilivuosi.
 10. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso
 11. valitaan hallitukseen joka toinen vuosi 5 – 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso. Hallitukseen valittavan on oltava seuran täysi-ikäinen jäsen.
 12. käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat
 13. kokouksen päättäminen

Lisätietoja: